Nyheder fra Tølløse

8 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Tølløse og omegn

Job tilbydes:
Organist
Organist til Soderup-Kirke Eskilstrup pastorat Soderup-Kirke Eskilstrup pastorat søger organist til en deltidsstilling på 15 timer pr uge i gennemsnit til 1. august. Som organist er dine opgaver: At spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt øvrige arrangementer ved Soderup og Kr. Eskilstrup kirker. Du kan og vil spille både klassisk og moderne/rytmisk musik, også ud over koralbogen og højskolesangbogen har liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten, og fornemmelse for understøttelse af menighedens sang vil være med til at holde det musikalske niveau højt og gerne komme med nye ideer holder dig ajour og vedligeholder din faglighed Du bliver en del af et hold engagerede medarbejdere, der arbejder sammen om at give menigheden så god og givende en oplevelse som muligt.   Vi er to landsogne på Midtsjælland med ca. 2400 indbyggere. Der er én præst tilknyttet pastoratet. Der er ca 12 gudstjenester på andre dage end søndag (lørdagsdåb, skolegudstjenester, aftengudstjenester), ca. 26 begravelser/bisættelser og 8 vielser om året samt 4 aftenandagter i december. Herudover er der mulighed for andre arrangementer. Begge kirker har god akustik til musik og sang. Soderup Kirke har et orgel bygget 1949 I Starup og søn med syv stemmer, en transmission, et manual og pedal. Kr. Eskilstrup Kirke har et orgel bygget 1975 af Poul-Gerhard Andersen med syv stemmer, ét manual og pedal. Vi tilbyder medarbejderne mulighed for at deltage i faglige kurser. Ansættelse sker ved Soderup-Kirke Eskilstrup Menighedsråd beliggende på Midtsjælland. Løn med udgangspunkt i overenskomst for organister (DOKS eller for kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse). Der er knyttet rådighedsforpligtigelse til stillingen. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Margrethe Straarup på telefonnummer 24695325. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7286fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. juni 2022. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 26 i Soderup Kirke. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Soderup-Kirke Eskilstrup Kirke
Indrykket 13. maj på JobNet
Job tilbydes:
Altiden Ekko søger pædagogisk personale er med stor erfaring indenfor psykiatrien/det socialpædagogiske område til vores nye botilbud Farmen ved Tølløse
Farmen er Altiden Ekkos nyeste tilbud, hvor vi inden længe byder nye borgere velkommen. Farmen ligger i landlige omgivelser, på en stor grund omkranset af marker og natur. Her er mulighed for individuelle løsninger for den enkelte borger. Botilbuddet Farmen har 18 pladser og henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet. Botilbuddet er godkendt til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108 Læs mere om Farmen på: https://altidenekko.dk/saerligt-tilrettelagte-tilbud/farmen/ Vi tilbyder En fast stilling på 37 timer med skiftende arbejdstider og lange vagter. Et tværfagligt team, hvor der er fokus på tilgang og metode samt psykiatriforståelse.   Mulighed for indflydelse for den pædagogiske udvikling. En arbejdsplads med stor respekt for borgerne og hvor der altid er plads til omsorg og udvikling ud fra den enkelte borgers ressourcer. Intern og ekstern faglig supervision. Engagerede, erfarne og humørfyldte kollegaer. Kvalifikationer Du er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse. Du har gerne erfaring og eventuel uddannelse indenfor neuropædagogik. Du har erfaring i at arbejde efter indsatsmål, delmål og strategi. Du har erfaring med at lave daglig pædagogisk dokumentation. Du trives med at være en aktiv deltager i borgerens hverdag. Du mestrer Outlook på brugerniveau.  Det er et plus hvis du har erfaring med medicinhåndtering.  Du har kørekort. Opgaver Du vil arbejde med borgernes individuelle indsatsmål. Du vil deltage i de daglige opgaver omkring personlig pleje og omsorg. Du vil arbejde ensartede og loyalt efter daglige strukturer tilrettelagt efter den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Du vil deltage i borgernes daglige aktiviteter, som ture ud af huset og lignende. Du vil arbejde med at opbygge og fastholde en struktur, der er meningsgivende for den enkelte borger.  Du vil deltage i daglig medicinhåndtering og dokumentation af denne. Hvis du ikke har erfaring, vil du blive oplært.     Du vil komme til at deltage i praktiske opgaver sammen med borgerne, såsom rengøring, madlavning samt pasning af udendørsarealer.   Du vil indgå i faglig sparring og vidensdeling med dine kollegaer. Læs mere om Altiden Ekko på www.altidenekko.dk Hvis ovenstående er lige noget for dig - så send dit CV og anden relevant dokumentation til os.  Ansøgning sendes via knappen "Send ansøgning". Vi screener og afholder samtaler løbende Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Betina Henriksen på bbh@altidenekko.dk eller på tlf. 4178 7230. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3bc19846)
Altiden Ekko ApS - Botilbud Farmen
Indrykket 17. maj på JobNet
Job tilbydes:
Er du en skoleleder, der kan understøtte og udvikle vores ”vi” på Tølløse skole?
I Holbæk Kommune prioriterer vi vores folkeskoler højt. Folkeskolen er vores fælles skole i lokalområdet og et vigtigt fundament for alle børns faglige og sociale udvikling og trivsel. Vi ønsker folkeskoler, der er i øjenhøjde med det moderne samfund, som inddrager sit lokalområde og som vedvarende arbejder for at flere børn kan blive en del af skolernes almene tilbud.Rammerne for at afprøve nye tiltag er optimale i Holbæk. Vi er af regeringen blevet udpeget som en af de to kommuner på landsplan, der i perioden 2021-2024 er fritaget for alle regler på folkeskoleområdet. Friheden vil vi bruge til at skabe ’Børnenes skole – folkeskole med frihed, fællesskab og faglighed’.På Tølløse Skole vil vi gerne lave en skole, hvor der er plads til fordybelse for vores knap 500 elever. Vi har derfor ændret om i vores skemastruktur og ”opfundet” en mere fleksibel måde at tænke skema på. Dette giver plads til mere tværfaglighed og fordybelse i skoledagen.På Tølløse Skole arbejder vi med inkluderende læringsmiljøer og en medinddragende kultur i skolens drift for alle medarbejdergrupper – vi arbejder med et fælles ”vi” på tværs af alle medarbejdergrupper,Vi prioriterer at skabe trygge overgange og arbejder med brobygningsforløb dels mellem trin, men også mellem undervisning, pauseaktiviteter og SFO. Tølløse Skole har fokus på hele mennesket, for os er læring og trivsel også at vi har blik for bevægelse, krop og sundhed, skolen har således sin egen elevcafe og vores SFO er DGI certificeret.I din funktion som daglig leder af Tølløse Skole er det vigtigt, at du kan varetage et ligeligt delt fokus mellem almenskoledelen, specialklasserækken og SFO´en. Hele din tilgang til ledelse skal være inddragende. Du skal være båret af en stor faglighed og en tilgang, hvor du er nysgerrig på børnenes perspektiver og hvor du formår at skabe en samarbejdende kultur omkring dig.Vi er på udkig efter dig, der arbejder ud fra nedenstående mindset:  Du deler vores vision om, at det er skoleledelsens fornemmeste opgave at udvikle skolen på børnenes præmisser. Dels ved at inddrage børnenes perspektiver i alle dele af udviklingen af læringsmiljøer og fællesskaber, og ved at prøve at efterleve det, som børnene indirekte eller direkte efterspørger.Du arbejder med at skabe en tillidsbaseret kultur, hvor man deler praksis med hinanden og samarbejder med en bred vifte af aktører med forskellig viden, forankring og kompetencer, der kan udfordre vores udvikling af skolen på en god måde.Du mestrer balancen i ledelse, således at dit udgangspunkt er at skabe ejerskab, engagement og inddragelse blandt medarbejdere, elever og forældre, men at du samtidigt tør trække af på beslutninger, når det er nødvendigt.Derudover er det en fordel, at du kommer med nedenstående i rygsækken: Erfaring med skoleledelse med gode faglige og ledelsesmæssige resultater i rygsækken – enten som skoleleder, eller som en dygtig pædagogisk leder på vej til næste skridt.Er nysgerrig på arbejdet med at generere og anvende data i hverdagen samt at udøve praksisnær pædagogik og ledelse helt ud i klasserummet.Er nysgerrig på at udvikle prøvehandlinger samt, hvad interesseret i, hvad der skaber innovationshøjde i organisationer.Anerkender vigtigheden af at være synlig i lokalsamfundet, herunder i samspillet med det lokale erhvervsliv og omegnens mangfoldige foreningsliv m.fl.Giver økonomien og ressourceanvendelsen på skolen strategisk opmærksomhed.Er en empatisk personaleleder, der udviser tillid og tiltro til medarbejdernes daglige opgaveløsningDu skal med andre ord kunne se dig selv i en rolle, hvor du får energi af at bidrage til at udvikle Tølløse skole på en ny og ambitiøs måde. En skole, hvor eleverne er i centrum. En skole, som er baseret på stærke fællesskaber og et velkendt ”vi”. Samtidig bliver du en del af Holbæks samlede skolevæsen, hvor vi inspireres af hinanden og af andre, og hvor vi med stolthed kan være med til at inspirere resten af Danmarks folkeskoler.Ansøgningsfristen er 30. maj 2022.Første samtalerunde finder sted 8. juni. Mellem 1. og 2. samtale kan du forvente at skulle udfylde to personlighedsanalyser.Du bedes ansøge via nedenstående link til vores digitale rekrutteringssystem.Evt. spørgsmål om de ledige stillingerne kan rettes til: Chef for Læring og Trivsel Tanja Steffe Nøhr, tlf. 7236 3619. Er du interesseret i at besøge Tølløse skole, kan du kontakte pædagogisk leder Mette Sand Reichenbach på 72368833 eller pædagogisk leder Rasmus Nederskov på 72361907. Evt. spørgsmål til ansættelsesprocessen kan rettes til: HR-konsulent Line Holm Jacobsen, tlf. 7236 9128.Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere. Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid. Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.
Holbæk Kommune
Indrykket 16. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk