Holbæk Kommune klarer sig fortsat godt på beskæftigelsesområdet

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune har opnået en flot 8. plads på Beskæftigelsesministeriets liste over kommunernes beskæftigelsesindsats det seneste år.

Listen rangerer kommunerne ud fra antallet af borgere på offentlig forsørgelse, herunder dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp, sammenholdt med det forventede antal baseret på kommunens socioøkonomiske sammensætning og rammevilkår. Holbæk har 170 færre på offentlig forsørgelse end forventet.

Karina Helmer, formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune, udtrykker tilfredshed med placeringen og fremhæver kommunens tidlige og systematiske indsats for at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Hun nævner også kommunens tætte dialog med virksomheder om deres behov for arbejdskraft, som matches med de ledige borgeres kompetencer.

Holbæk Kommune har desuden lave driftsomkostninger på beskæftigelsesområdet, hvilket placerer dem i den tredjedel af landets kommuner, der bruger færrest penge på området. Dette viser en kortlægning lavet af HBS Economics og BDO. Karina Helmer roser medarbejderne på området for deres fantastiske indsats.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/job-og-uddannelse/2024/holbaek-kommune-klarer-sig-fortsat-godt-paa-beskaeftigelsesomraadet/
Kilde: Holbæk Kommune