Borgermøde om trafiksikkerhed i Svinninge

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune inviterer til borgermøde den 9. november kl. 18.30-20.30 på Svinninge Skole.

Mødet vil fokusere på trafiksikkerhedsforbedrende tiltag ved stikrydsningen af Ringstedvej i Svinninge. Kommunen har bevilliget 200.000 kr. til at afhjælpe udfordringerne med ringe oversigtsforhold ved stiudmundingen på Ringstedvej og hastigheden på strækningen.

Mødet vil også diskutere eventuelle fartdæmpende foranstaltninger.

Kommunens afdeling for Vækst og Bæredygtighed Mobilitet håber på en dialog om mulige tiltag og lokale input til projektet og trafiksikkerheden på strækningen. Alle er velkomne til at deltage.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/trafik-og-veje/2023/borgermoede-om-trafiksikkerhed-i-svinninge/
Kilde: Holbæk Kommune